Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro mě velmi důležité.

Proto jsem vypracovala tuto směrnici, abyste pochopili, jak zpracovávám, shromažďuji, spravuji a ukládám Vaše osobní údaje. Tato směrnice vysvětluje, jak zacházím s osobními údaji v rámci GDPR a Zákonu o ochraně osobních údajů s účiností od května 2018.

Návštěvním mých webových stránek a / nebo spojením se se mnou prostřednictvím mých Všeobecných obchodních podmínek, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva pod GDPR

V rámci GDPR máte řadu různých práv týkající se Vašich osobních údajů a toho, jak jsou tato data zpracovávána. Jsou to následující:

– Právo být informován o sbírání a používání vašich osobních údajů

 

– Právo na přístup k vašim osobním údajům a dalším doplňující informacím, které tvoří osobní data

 

– Právo opravit vaše osobní údaje; to znamená, že mě můžete požádat o opravu osobního údaje, pokud se změní, ukáže se být nepřesným nebo neúplným

– Právo na vymazání vašich osobních údajů; to znamená, že máte právo žádat odstranění nebo vymázání osobních údajů

– Právo omezit mé zpracování Vašich osobních dat

– Právo na přenositelnost Vašich dat

– Právo vznést námitky vůči mému zpracování Vašich osobních dat

– Práva související s automatizovaným rozhodnutím včetně profilování

Většina těchto práv se vztahuje na Vaše osobní údaje a způsobu jejich zpracování živnostníkem Ivana Nohová, IČ: 736 90 830, Anglická 317, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Leč některé (například právo na přenositelnost dat a související práva k automatizovanému rozhodování včetně profilování) nejsou v tuto chvíli relevantní pro služby, které poskytuje Ivana Nohová.

Pokud se chcete dozvědět více o svých právech, klikněte ZDE (Nařízení Evropského parlamentu a Rady). Další informace týkající se právních předpisů o ochraně osobních údajů naleznete též ZDE (web Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel přenáší do Vašeho počítače přes internetový prohlížeč (pokud to dovolíte) a které umožňují místům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace.
Neshromažďuji žádné osobní údaje skrz soubory cookie. Úpravou nastavení Vašeho prohlížeče můžete soubory cookie zakázat.

Tato webová stránka používá několik cookies, zejména ty, které se týkají společnosti Google Analytics. Také používám plugin (doplněk), který mi umožňuje bránit se proti škodlivým útokům, který používá cookie, aby systém odhalil, zda jste skutečný uživatel nebo robot.

Právní základ pro používání těchto cookies je Váš daný souhlas.

Informace o kontaktech s klientem

Používám osobní údaje poskytované přímo a dobrovolně pro mě mými klienty, ze dvou hlavních důvodů.

První je dostát mým smluvním závazkům. To znamená, že jsou to ty osobní informace, které potřebuji k poskytování mých služeb. Tyto osobní údaje zahrnují jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a další informace, které potřebuji k vytvoření Vaší fotografické zakázky, či odpovědi na Vaši poptávku mých služeb.

Druhým účelem je analyzovat a porozumět chování mých klientů, což mi pomůže ve vztahu k prodeji a marketingu mých fotografických služeb. Toto je oprávněný zájem, aby mé služby mohly i nádále existovat ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů, potažmo ke shodě s podmínkami GDPR.

Klientské galerie

Pro sdílení náhledových předupravených fotografií se svými klienty využívám galerie a výběrové mechanismy od: Rajce.net. , zonerama.com, nebo nahledovky.cz. Galerie jsou vždy uzamčené a přístupné pouze pod heslem, které klientovi doručím emailem. E-mailová adresa je také nezbytná pro objednávku předupravených fotografií k finalní retuši.

Seznam e-mailových adres

Prosím zašlete mi e-mail na ivana@foceninaweb.cz, pokud si nepřejete, abych měla Vaši emailovou adresu v mém klientském seznamu. Vaše osobní údaje nebudou nikdy předány třetím stranám za účelem externího marketingu.

Sdílení informací pomocí třetí strany

Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny s jinými třetími stranami, než s těmi, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci.

– společnost Google Inc; analýzy uživatelských metrik – návštěvnost www stránek

– správce a webhosting mých webových stránek www.foceninaweb.cz, www.fotografienaweb.cz, www.ivananohova.cz

– společnost google.com; e-mailová schránka ivana@foceninaweb.cz, sloužící ke komunikaci s klienty

– společnosti zajišťující marketingové aktivity

Externí webové odkazy

Přestože se snažím pouze poskytovat kvalitní a bezpečné příslušné externí www odkazy, uživatelům se doporučuje přijmout politiku opatrnosti před kliknutím na veškeré externí webové odkazy uvedené na této webové stránce či stránkách souvisejících s mou osobou.

Nemohu zaručit ani ověřit obsah jakékoliv externě spojené webové stránky navzdory mému nejlepšímu úsilí. Uživatelé by proto měli mít na paměti, že kliknutím na externí odkaz jednají na vlastní riziko a já nemohu být zodpovědný za jakékoliv škody nebo důsledky z návštěvy externích odkazů.

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Ivana Nohová nikdy nebude fotografovat jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci (jak blíže specifikuje GDPR), pokud není předem smluvně dohodnuto jinak.
Fotografie zpracovávám v programu Adobe Lightroom Classic CC a Adobe Photoshop CC. V obou těchto aplikacích mám permanentně vypnutou funkci rozpoznávání obličeje z fotografie.

Politika sociálních médií

Přijímám bezpečné a zodpovědné chování v rámci prezentace na sociálních médiích. Za předpokladu, že mám oficiální profily na sociálních sítích, přesto doporučuji uživatelům sociálních platforem ověřit pravost těchto profilů dříve, než začnete sdílet jakékoli osobní informace s těmito profily.

Zobrazení fotografií

Mohu zobrazovat fotografie za účelem propagace Ivana Nohová /Photography, www.foceninaweb.cz, www.fotografienaweb.cz, www.ivananohova.cz na sociálních médiích (Facebook, Instagram), na mých webových stránkách, v mé reklamě a jiný podobných materiálech, za předpokladu, že použité obrázky jsou používány zákonně a bez poškození práv klientů Ivana Nohová Photography. Práva lidí, kteří byli zachyceni na těchto fotografiích jsou chráněny živnostníkem Ivana Nohová Photography.

Zabezpečení, úložiště a data

Ivana Nohová Photography ukládá Vaše osobní údaje na území EU (EHP) a ponechávám si podrobnosti o Vašich osobních údajích maximálně šest let po dokončení smlouvy. Po uplynutí této doby budou Vaše data odstraněna. Pokud si přejete, abych vymazala Vaše osobní údaje před uplynutím lhůty šesti let, budete mě muset o to požádat.

Ivana Nohová Photography zachovává elektronické kopie Vašich smluv a dalších dokumentů; včetně, nikoliv však výlučně jakožto: osobní údaje (například jméno, email a telefonní číslo) a další dokumenty týkající se zakázky (např. seznamy fotografií, časové harmonogramy). Tyto jsou bezpečně uložené v mém osobním počítači s heslem.

Souhlas

Návštěvou mých webových stránek a / nebo spojením se se mnou prostřednictvím mých Všeobecných obchodních podmínek, projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Máte právo odvolat kdykoli svůj souhlas. Pokud tak chcete učinit, napište mi na emailovou adresu ivana@foceninaweb.cz.

Máte také právo, jak je uvedeno výše, na ukončení Vašeho souhlasu s mým zpracováním Vašich osobních dat. Tak jako máte právo odvolat souhlas či uplatňovat některá z výše uvedených práv ze sekce „Vaše práva podle GDPR“, máte taktéž právo podat stížnost u regulačního orgánu.

Další informace

Chcete-li mě kontaktovat s otázkami o Vašich osobních údajích, nebo mě požádat o podrobnější informace, napište prosím na ivana@foceninaweb.cz